Home   CV-installaties   Sanitair   Water-,riool en gasinstallaties    Ventilatie en wtw   zonnesystemen  Vernieuwen CV-ketel  Service en onderhoud  aanvraagformulier

fotoboek   Veelgestelde vragen   Contact

 
    

 

 

Deze pagina bevat enkele " veelgestelde vragen " en antwoorden van onze klanten.

klik op de vraag naar keuze om een antwoord te verkrijgen.

 

 

 


   

Tot hoeveel druk moet ik mijn CV-installatie bijvullen... ?

Om een goede werking van de cv-ketel te verkrijgen dient de druk ter plaatse van de CV-ketel minimaal 100 kpa (1 bar) te zijn. Veelal is op of direct onder de CV-ketel een drukmeter aanwezig waarop de aanwezige druk kan worden afgelezen. Indien de vulkraan ook in de nabijheid van de cv-ketel is mag deze druk gewoon als vuldruk beschouwd worden. Wanneer er bijgevuld wordt kan een druk in het toestel aangehouden worden van 150-200 kpa (1.5-2 bar).

Let op: In sommige gevallen is het vulpunt/ en drukmetertje op een andere verdieping dan de CV-ketel, bijvoorbeeld CV op zolder en vulkraan in garage/berging. Als de drukmeter op de begane grond hier een stand aangeeft van 100 kpa (1 bar), dan zal de druk bij de 5 meter hoger geplaatste CV-ketel slechts 50 kpa (0.5 bar) zijn; Er mag hier dus bijgevuld worden tot 200 a 250 kpa (2 a 2.5 bar) om bij de ketel een druk te hebben van 150-200 kpa (1.5-2 bar). De druk welke de drukmeter in de cv-ketel aangeeft is maatgevend.

 

Tip: Als de druk erg snel oploopt tijdens het bijvullen (een klein beetje water erbij doet de druk gelijk snel stijgen) duidt dit waarschijnlijk op een defect aan het  expansievat;

                                                                                                                                                                                                                           terug naar boven


   

De radiatoren maken geluid als de ketel brandt, wat kan ik daaraan doen... ?

Meestal heeft dit te maken met luchtophoping in radiatoren of leidingen. Vaak kan dit worden opgelost door: CV-ketel even op laten stoken en vervolgens de stekker eruit halen zodat de pomp niet meer loopt. Na een kwartiertje de installatie in ruststand te laten (zodat de lucht zich op de hoger gelegen plaatsen zal ophopen) kunt U alle radiatoren en ontluchtingspunten ontluchten. Draai hiertoe de ontluchtingsnippels op radiatoren en leidingen een voor een een klein beetje open totdat er water ontsnapt. Let op:Houdt hiertoe een oude lap bij de hand; het uitkomende water kan zwart en vuil zijn, dit is normaal maar kan wel vervelende vlekken geven op vloerbedekking/gordijnen etc..

Het is ook mogelijk dat er hinderlijke geluiden ontwikkeld worden als de CV-buizen warm worden/uitzetten indien deze onvoldoende ruimte hebben bij vloer-of muurdoorvoeren. (vooral bij doorvoeringen door houten wanden en vloeren komt dit veelvuldig voor) Dit duidt op het ontbreken van mantel/doorvoerbuizen ofwel te krappe doorvoergaten, of doorvoergaten waar steengruis of anders de uitzetting van de buis verhinderd.  Ook kunnen te strak klemmende bevestigingsbeugels krimp en zetgeluiden veroorzaken.

 

terug naar boven

   

Ik moet erg vaak mij CV-installatie bijvullen maar vindt geen lek, hoe kan dat ... ?

Meestal is dit het gevolg van een defect expansievat.  Het expansievat (meestal een rood vat dat nabij de CV-ketel is gemonteerd) dient ervoor de uitzetting van het water bij opwarming op te vangen zodat de installatiedruk niet teveel schommelt. Hiertoe zijn de vaten voorzien van een rubberen "binnenbal"welke met stikstof op een bepaalde voordruk zijn gebracht. Als deze binnenbal defect raakt ontsnapt de stikstof in de installatie ( luchtgeluiden in radiatoren ) en vult het vat zich met water uit de installatie. U zult dit merken door veel te moeten bijvullen en ook door grote drukschommelingen bij opwarming/afkoeling. Het vat dient vervangen te worden. TIP: vul bij het herkennen van dit probleem niet meer bij dan ongeveer 1 a 1,5 bar; als door opwarming de druk boven de 3 bar uitkomt zal het beveiligingsventiel water gaan spuien welk schade kan toebrengen aan vloer/plafonds ed.

Een ander euvel kan ook een lekkende automatische ontluchter in de CV-ketel zijn. De temperatuur op het ketelblok doet het onstnappende water gelijk verdampen waardoor een lek niet goed zichtbaar is. Wel zijn er meestal duidelijke afzettingen zichtbaar op of nabij de ontluchter of op het warmteblok. Reinigen of vervangen van de ontluchter(s) zal noodzakelijk zijn.

 

terug naar boven

   

Mijn CV-ketel is twaalf jaar oud, moet ik deze vervangen ... ?

        Een CV-ketel van twaalf jaar oud kan best nog in prima staat verkeren en wellicht ook nog jaren meegaan. Advies ter vervanging is o.a. afhankelijk van

        -technische staat, energieverbruik, leverbaarheid onderdelen, functionaliteit (voldoet de ketel nog aan de wensen mbt verwarming of warmwater). Als U overweegt Uw  toestel   te  vervangen dan is het raadzaam hierover goed advies in te winnen en ook met name te kijken naar eventuele toekomstige uitbreidingen in behoeftes van CV en/of warmwater.

Installatiebedrijf R.Sonderkamp kan Uw installatie inspecteren en beoordelen en U van een eerlijk advies voorzien.

          


   

Er blijft steeds wat water onder de CV-ketel in de rioolafvoer druppelen, is dat normaal ... ?

Een CV (combi) toestel dient van de nodige beveiligingen te zijn voorzien om overdruk in de ketel en installatie te voorkomen. Dit is o.a. een overdrukventiel en bij de combitoestellen en boilers ook een inlaatcombinatie (opgenomen in de koudwaterleiding naar het toestel) Bij een te hoge druk zullen deze ventielen water lozen en zijn deze beveiligingen ook vaak aangesloten op een rioolafvoer middels een " open" verbinding. Een inlaatcombinatie zal slechts water lozen als het tapwater bijna op temperatuur is (dus wel bij elke opwarming van tapwater) Dit dient te stoppen als het boilervat op temperatuur is en niet meer verder doorwarmt; Het overstortventiel zal water lozen als de CV-druk te hoog wordt (>3 Bar, 300 kPa). Dit duidt op een defect (zie " ik moet erg vaak bijvullen") Normaal gesproken blijft het overstortventiel dus dicht. Indien zich een situatie heeft voorgedaan waardoor deze toch water heeft geloosd, dan komt het wel vaak voor dat door vervuiling het klepje niet meer 100% sluit en blijft druppelen; het advies luidt hierbij dan ook; vervangen van het overstortventiel.  

Let op: sluit de afvoeropeningen van deze beveiligingen nooit af ! (met een stop of iets dergelijks) Dit kan ernstige schade toebrengen aan installatie/toestel of zelfs persoonlijk letsel !!

 

terug naar boven

   

Wat betekend CW3 of CW4 of CW5 in de folders van CV-ketels ... ?

De "CW" -aanduiding in documentatie en op de warmwatertoestellen is een aanduiding " Comfort Warmwater" waaraan men kan zien hoeveel warmwater van 60'C een toestel kan leveren. CW3-  6 ltr/min, CW4- 8 ltr/min, CW5- 10 ltr/min, CW6 12 ltr/min. Waarden die hier net boven vallen worden vaak met een "+" achter het cijfer aangeduid. In de documentatie van de toestellen staan de capaciteiten ook apart vermeld , veelal bij 60'C alsook bij douche/badtemperatuur van 40'C.

De CW-klasse is wel van belang indien U armaturen heeft of wilt aanschaffen welke veel water nodig hebben om een goede werking te garanderen. Denk hierbij aan grote regen- of stortdouches, zij-jets etc..

 

terug naar boven

 

 

 


         

Questions or problems regarding this web site should be directed to [rolf@sonderkamp.nl].
Copyright 2012 [Installatiebedrijf R.Sonderkamp Kessel]. All rights reserved.
Last modified: 07/12/12.